AKTUALNE SPOSTRZEŻENIE

Stąd można przypuszczać, że aktualne spostrzeganie rzeczywistości społeczno-politycznej w kategoriach agresji, konfliktu będzie powodowało skłonność do rozwiązywania problemów w sposób agresywny. Jednak nie oznacza to wprost, że nasi badani w dorosłym życiu będą powielać ob­serwowane w dzieciństwie wzorce i dążyć częściej do konfliktu społecz­nego niż do współdziałania. Będzie to bowiem zależało przede wszystkim od rodzaju systemu społeczno-politycznego, który będzie wówczas pa­nował.Aronson (1978, s. 202) wskazuje, że „głównym czynnikiem wywołują­cym agresję jest frustracja”. Jeśli przyszłe warunki wyeliminują niespra­wiedliwości powodujące frustrację, to wówczas będzie można mówić o za­działaniu czynnika redukującego zachowania agresywne. Gdy zaś wyeli­minowanie frustracji stanie się utopią, można oczekiwać częstszego po­jawiania się tendencji do rozwiązywania ewentualnych napięć społecz­nych poprzez konflikt niż współpracę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)