AUTOPORTRET INTELEKTUALNOŚCI

Jaki więc autoportret intelektualiści na ogół wy­twarzają i najczęściej upowszechniają? Mamy tu na. myśli oczywiście pewne modelowe i idealizujące uję­cie najistotniejszych dla tego autoportretu rysów i ele­mentów. Trzeba pamiętać, że intelektualiści, podobnie- jak inne grupy społeczne, mają swoich ideologów, którzy specjalizować się będą w werbalizacji doświad­czeń :i złudzeń żywionych przez członków grupy na temat samych siebie i własnej sytuacji. Za najbardziej konstytutywne dla samoświadomości tej warstwy uznamy przy tym przeświadczenia, w których określa ona swój status społeczny oraz definiuje swoje spo­łeczne powinności i role.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)