BAZA TECHNOLOGICZNA

Dlatego też bazę tech­nologiczną socjalizmu rozwiniętego upatrujemy w owym zespole warunków przygotowujących przyszłą rewolucję technologiczną, o której kształcie i efektach niewiele jeszcze możemy powiedzieć z perspektywy naszych dni.Wraz z wejściem w opisaną fazę socjalizm uzyskuje dojrzałość jako formacja społeczna. Przynosi to daleko sięgające następstwa.Przede wszystkim w relacji do kapitalizmu. Traci sens popularny niekiedy w fazie socjalizmu nierozwi- niętego zwrot o dościganiu krajów kapitalistycznych. Był on refleksem wspomnianej już sytuacji, że krajom socjalistycznym przyszło zaczynać na ogół poniżej po­ziomu osiągniętego przez państwa kapitalistyczne, a nierzadko po prostu u punktu ich historycznego star­tu. Tu tkwią również źródła osławionej doktryny kon­wergencji. Poruszając się po trajektorii postępującego uprzemysłowienia kraje socjalistyczne naśladowały niewątpliwie w tym względzie kierunek rozwoju za­początkowany i przebyty przez kraje rozwiniętego ka­pitalizmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)