BODŹCE ZEWNĘTRZNE

Nie wchodząc znowu w omawianie wszystkich możliwych konsekwencji wynikających z tego podejścia, chcę poświęcić nieco uwagi sprawie kryterium zmiany osobowości.Bez trudu można zauważyć, że zmiana zachowania przestaje już wy­starczać jako takie kryterium. Stosowanie go może być przydatne w nie­których tylko wypadkach. Nigdy nie można mieć pewności, czy bodźce zewnętrzne, sytuacje — nawet jeśli nie wywołały bezpośredniej modyfi­kacji zachowania — nie pozostawiły na tyle istotnych „śladów” w osobo­wości, że ujawni się ich wpływ w przyszłych dopiero zachowaniach. Moż­na także przyjąć, że „ślady” te nie będą uzewnętrzniały się w zachowa­niu ze względu na funkcjonowanie jednostki w określonym środowisku, np. takim, które będzie miało właściwość silnego unifikatora zachowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)