CAŁA TRADYCYJNA MYŚL

Taki charakter ma w zasadzie cała tradycyjna myśl ideologiczna, nie wykraczająca na ogół poza doświadczenia i horyzonty myślowe człon­ków klasy, której interesy wyraża, żywione przez nich w sposób jawny lub utajony przeświadczenia itp. Oka­zywała się ona również, jak dotąd, wystarczającym na­rzędziem intelektualnym dla realizacji przedsięwzięć klasowych. Inaczej rzecz się ma natomiast w przypad­ku proletariatu i głębokich zmian rzeczywistości hi­storycznej, w obliczu których staje on obiektywnie ja­ko klasa społeczna. Niezbędna tu świadomość nie może być wytworzo­na spontanicznie w doświadczeniu społecznym klasy, lecz musi powstać poza jej ramami jako produkt ści­śle teoretycznej i naukowej działalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)