CAŁA ZŁOŻONOŚĆ

Ponieważ Engels był w tym momencie w pewnym sensie najmniej „obciążony” obowiązkami intelektualnymi (Marks, jak wiadomo, pracował nad ekonomią polityezną; a praca ta miała mu zająć resztę życia), a także z racji wy­jątkowej wręcz chłonności jego intelektu (zadanie to wymagało przyswojenia rezultatów nauk przyrodni­czych co najmniej kilku ostatnich dziesięcioleci), jemu przede wszystkim musiało przypaść w udziale owo zadanie.Uprzytomnijmy sobie całą złożoność tego przedsię­wzięcia. Należało wytworzyć system poglądów na przyrodę i tradycyjne kwestie filozoficzne, który uwzględniałby wyniki nauk przyrodniczych, ale jed­nocześnie i przede wszystkim korzystałby z rezulta­tów i interpretacji płynącej z materializmu historycz­nego, zwłaszcza przy rozstrzyganiu np. zagadnień teoriopoznawczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)