CHARAKTERYSTYKA BADAŃ

Metodą badania obrazu świata był rysunek na temat „Dzień zawie­szenia stanu wojenego”. Forma pracy i ukonkretnienie tematu było do- wo ne. Rysunki zostały wykonane na przełomie grudnia 1982 i stycznia f w ramach zajęć z wychowania plastycznego na polecenie nauczy­ciela W swoich pracach dzieci koncentrowały się na czterech zasadni­czych tematach: 1) konflikcie między władzą a społeczeństwem (były to rysunki przedstawiające np. walki uliczne z udziałem czołgów, uzbrojo­nych ludzi w mundurach, przechodniów, robotników), 2) współpracy mię­dzy władzą a społeczeństwem (przykład: wspólne obrady przedstawicieli poszczególnych stron: Jaruzelskiego, Wałęsy, Glempa), 3) treściach ekono­micznych (kolejki przed sklepami, puste półki, kartki), 4) przekazywaniu informacji o zawieszeniu stanu wojennego (np. ludzie siedzący w ławkach i informujący żołnierz, telewizor z generałem Jaruzelskim na ekranie) Najliczniejszą grupę stanowiły rysunki dotyczące treści politycznych, czyli konfliktu lub współpracy między władzą a społeczeństwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)