CIĄGŁOŚĆ ROZWOJU

Ciągłość rozwoju to zmienność w czasie, ale nie jest to zmienność dowolna. Ograniczona jest ona stanem aktualnym i stanami wcześniejszymi, a więc historią dotych­czasowego rozwoju. Ta historia właśnie ogranicza zmiany rozwojowe i stabilizuje układ osobowość — środowisko, nie dopuszczając do zbyt gwałtownych i zbyt ekstremalnych odchyleń od stanu dotychczasowego. Takie spojrzenie na zmianę osobowości zmuszało badaczy do poszukiwa­nia czynników, które doprowadzają do przekształcania się osobowości. Prowadziło to do ujęć teoretycznych, które przyczynę zmian osobowości lokalizowały nie tylko w otoczeniu, ale także wewnątrz samej osobowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)