CIĄGŁOŚĆ ZMIANY I NIECIĄGŁOŚĆ REPREZENTACJI

Procesy czy zmiany zachodzące w rzeczywistości mają charakter ciągły, to jest występują płynne przejścia od jednego stanu do drugiego. Nato­miast ich reprezentacje mają charakter nieciągły. Pod pewnymi względami przypomina to reprezentowanie ruchu na taśmie filmowej. W skrypcie na jednej „klatce zapisuje się nie fazę wyodrębnioną ze względu na spe­cyficzny czas jej trwania, lecz ze względu na pewne jej właściwości treś­ciowe. To, że proces spostrzegamy jako coś ciągłego może być wynikiem działania złudzenia analogicznego do tego, które towarzyszy oglądaniu filmu. Taką formą tworzenia złudzenia ciągłości jest zjawisko wypełniania luk- Polega ono na uzupełnianiu brakujących elementów za pomocą zda­rzeń najbardziej prawdopodobnych, sensownie uzupełniających daną se­kwencję (Clark, Clark, 1977).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)