DECYDUJĄCA ROLA KONTROLI

Braliśmy pod uwagę również to, że jednostki przypisujące de­cydującą rolę kontroli zewnętrznej (ELC) będą szybciej podlegać nacis­kowi społecznemu. Wreszcie interesował nas związek między hipnabilno- ścią a umiejscowieniem kontroli — a w rzeczywistości związek hipnabil­ności i autonomii osobowościowej.Osobami badanymi była grupa 120 uczennic od pierwszej do czwartej klasy średnich szkół pielęgniarskich w Brnie. Osoby badane były w wie­ku 15-18 lat, średnia wieku wynosiła 16,4 lat. Hipnabilność była bada­na Skalą Harvardzką, wersja A (dokładnie o tej metodzie patrz Svoboda, Hajek 1979/80).Dla mierzenia społecznej podatności posłużyliśmy się metodą, którą rozwinęliśmy dla celów testowania empatii (Svobcda, Jaskoya 1984). Z po­czątkowej puli stu fotografii aktora, które odzwierciedlały różne emocje użyliśmy 5 fotografii, przy czym do każdej z nich załączono 5 warian­tów opisu różnych stanów emocjonalnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)