DRUGA CZĘŚĆ PROBLEMU

Bardziej będzie interesowała nas druga część tego problemu, ale to wszystko, co będzie rezultatem naszych rozważań, jest również jednym z elementów odpowiedzi na pierwszą część problemu. Natomiast nie bę­dziemy analizowali tego, czym jest zmiana — refleksja ta ma z filozo­ficznego punktu widzenia charakter ontologiczny, zaś z psychologicznego punktu widzenia leży ona w domenie zainteresowań psychologa zajmują­cego się rozwojem czy psychologią stosowaną.Zdolność do reprezentowania zmiany jest jedną z najważniejszych z przystosowawczego punktu widzenia własności organizmów żywych. Od niej bowiem zależy zdobywanie obiektów niezbędnych dla utrzymania się przy życiu oraz unikanie lub ucieczka od obiektów zagrażających i szkodliwych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)