DRUGA GRUPA POJĘĆ

Drugą grupę pojęć stanowią pojęcia określane przez Trzebińskiego (1980) jako pojęcia matrycowe. Smith i Medin (1981) uważają, iż takie pojęcia są: 1) sumarycznymi reprezentacjami pewnych zbiorów rzeczy, 2) reprezentacje te wyszczególniają warunki konieczne i zarazem wystar­czające dla określenia przynależności do tych zbiorów 3) „posiadanie” pojęcia w istocie rzeczy polega na poznaniu jego cech definicyjnych (tj. cech koniecznych i zarazem wystarczających). Wszystkie egzemplarze po­jęcia są w jednakowym stopniu egzemplarzami, ponieważ wszystkie można scharakteryzować za pomocą tego samego zbioru cech definicyjnych. Po­gląd ten nie dopuszczał istnienia przypadków niejasnych, które trudno byłoby włączyć do określonej kategorii i które mogłyby należeć do róż­nych kategorii (np. hamak jako przedstawiciel kategorii „meble” i „sprzęt turystyczny”).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)