DUCHOWE POWINOWACTWO

Ujawnia pod tym względem swe duchowe powinowactwo np. z anarchi­zmem czy koncepcjami tzw. nowej lewicy. We wszy­stkich tych wypadkach mamy bowiem do czynienia z analogiczną strukturą myślową, która nie liczy się ze społeczną sferą przedmiotową i jej specyficznymi wy­mogami, projektując na całość świata społecznego po­stawy wypracowane przy znoszeniu struktur i ogra­niczeń społecznych w akcie rewolucji, buntu, decyzji i woli zbiorowej itp. Stąd nierzadko u ideologów wo­luntaryzmu można się spotkać z wypowiedziami o zno­szeniu takich lub innych prawidłowości w socjalizmie, zawieszaniu ich czy przeobrażaniu. Z formułami tymi, jak też leżącymi u ich podstaw założeniami rozprawiał się swego czasu Stalin w Ekonomicznych problemach socjalizmu w ZSRR.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)