DWA TYPY ARGUMENTACJI

Dwa typy argumentacji przytaczane bywają tu na ogół w charakterze uza­sadnienia. Jeden z nich powołuje się na uwarunko­waną sytuacyjnie bezinteresowność intelektualistów: jako nie obciążeni szczególnymi interesami material­nymi i społecznie niezależni nie są zainteresowani w  tym, by osłaniać jakikolwiek stan rzeczy. Argument drugi nawiązuje natomiast do natury działalności inte­lektualnej. Zapewnia ona mianowicie swym adeptom stały i intymny kontakt ze światem idei i wartości. Tymczasem rzeczywistość mierzona miarą idei musi ujawniać nieuchronnie swe skazy i braki. Krytyka nie jest tu, ściśle rzecz biorąc, powołaniem, nakazem czy powinnością, lecz jawi się po prostu jako rezultat wyboru zawodowego. Intelektualista musi rzekomo krytykować, tak jak ptak śpiewa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)