FORMA ROZWOJU

Możemy im bowiem odpo­wiedzieć, że teoretyczne dziedzictwo Marksa i Lenina okazało się tak wielkie, iż wystarczyć mogło, bez za­sadniczych przeobrażeń, aż do naszych dni. A żądna wielka myśl nie rodzi się i nie rozwija ad hoc, na sku­tek nawoływania do rozwoju czy chęci jej zwolenni­ków, iecz potrzebne są w tym celu istotne bodźce, które stwarzają stosowne możliwości w tym wzglę­dzie i środki ich realizacji.Formą rozwoju marksizmu powinien być samoroz­wój. Jest to druga wielka zasada, którą należałoby tu wysunąć. Ale formułę tę należy właściwie rozu­mieć.Samorozwój nie oznacza zamknięcia się marksizmu na problemy i wyniki osiągnięte poza jego obrębem. Ważne- jest tylko, by przyswajając te problemy i wy­niki nie przyswajać zarazem perspektywy teoretycz­nej, w ramach której one wyrosły, jak też towarzy­szących im obcych interpretacji. Nie jest to zadanie łatwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)