IDEOLOGICZNE UWIKŁANIA

Zważywszy jednak na jego ideologiczne uwikłania w doktryny anty- marksistowskie i niemarksistowskie, jak też na przy­dawany mu niekiedy charakter uniwersalnej wartości socjalizmu, należy raczej zaniechać posługiwania się nim. Tym bardziej że mamy do dyspozycji wyrażenia inne, jak np. socjalistyczny styl życia czy socjalistycz­ny obraz życia. A droga do nowych propozycji poję­ciowych i językowych jest w tym zakresie wciąż otwarta.Oceniając swój stosunek do Marksa i swój wkład do marksizmu Engels sytuuje się wyraźnie na drugim niejako planie, przypisując sobie rolę drugorzędną. A oto najbardziej bodaj znana jego wypowiedź w tym względzie: „Niech mi tu wolno będzie — pisze; on — złożyć pewne wyjaśnienie osobiste.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)