IMPONUJĄCE ILOŚĆ RYSUNKÓW

Należy dodać, że mimo imponującej ilości rysunków dotyczących jednego tematu, próba nie jest reprezentatywna. Spowodowały to głównie warunki, w których prowadzono badania. Na udział w pracach zgodziła się tylko część nauczycieli; inni bądź obawiali się podjęcia „ryzykow­nego” tematu, bądź natrafili na opór władz szkolnych zabraniających wykonywania rysunków na taki temat, wreszcie część wykonanych już rysunków została zarekwirowana przez dyrekcję ze względu na treści jakoby „jawnie antypaństwowe” (pismo dyrekcji skierowane do Pracowni Diagnostyki Osobowości PAN).Ze względu na dużą liczbę nauczycieli rozrzuconych w wielu miejsco­wościach, nie udało się nam konsekwentnie wyegzekwować dodatkowych informacji (poza płcią i wiekiem) o wszystkich autorach rysunków. Po­nadto w sytuacji napięcia społeczno-politycznego tamtego okresu nie zde­cydowaliśmy się na wyłonienie puli prac z bliższymi danymi o dziecku; wręcz przeciwnie — zostały zlikwidowane wszelkie informacje identy­fikujące dziecko. Mieliśmy świadomość z jednej strony zubożania ma­teriału empirycznego, a z drugiej — działaliśmy asekuracyjnie w imię ochrony bezpieczeństwa dziecka i jego rodziców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)