INNA PROPOZYCJA

Nie chcielibyśmy również wyrazić zgody na inną propozycję, równie często spotykaną. Sprowadza się ona po prostu do tezy, że pomiędzy Marksem a Engel­sem wytworzył się swego rodzaju podział pracy, w re­zultacie którego Marksowi przypadło w udziale zaj­mowanie się głównie ekonomią polityczną, a Engel­sowi filozofią. Stanowisko to, mimo pozorów oczywi­stości, jest w gruncie rzeczy dość naiwne. Nie tłuma­czy ono ani dlaczego Engels zajął się w efekcie filo­zofią,  Marks ekonomią polityczną, ani też nie obja­śnia, dlaczego w ogólności powstała potrzeba zajęcia się filozofią już po ukonstytuowaniu w ogólnym za­rysie zarówno teorii historycznej marksizmu, jak i pod­staw jego teorii ekonomicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)