INTERES KLASOWY

Znaczy to, że interes klasowy proletariatu — w odróżnieniu od inte­resu wszystkich dotychczasowych klas w historii nie pozostaje w sprzeczności z wymogami obiektyw­nego poznania. Jedną z godnych zastanowienia meto­dologicznych osobliwości teorii marksistowskiej jest właśnie to, że w swej treści zawiera ona uzasadnienie tego faktu, tzn. zarazem uzasadnienie swych roszczeń do prawomocności naukowej mimo i w związku z tym, że jest teoretycznym „wyrazem” sytuacji i interesów klasy robotniczej. Implikuje to jednocześnie odpo­wiedź na niejeden z zarzutów kierowanych pod jej adresem ze strony burżuazyjnej socjologii wiedzy. Społeczeństwo socjalistyczne dla potrzeb swego ro­zumienia i funkcjonowania wymaga stworzenia wizji w formie „wyrazu” teoretycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)