INTERESUJĄCA ANALIZA

W tym miejscu nie interesuje mnie analiza na tak szczegółowym poziomie. Dużo ważniejsze w tej chwili jest rozwiązanie bardziej ogólnego dylematu, mianowicie stosunku zmiany osobowości do zmiany zachowania. Stwierdziłem wcześniej, że problem zmiany osobowości pojawił się w psychologii w związku z zagadnieniem zmiany zachowania. Nasuwa się pytanie o jednoczesność zmian w obu typach realności. Z jednej strony podkreśla się tę jednoznaczność twier­dząc, że nic nie może ujawnić się w zachowaniu, co nie miałoby podstaw w osobowości. Tym samym, każda zmiana zachowania powinna być kon­sekwencją wcześniejszej (a może jednoczesnej) zmiany osobowości (D. P. Ratjen 1980). Nie będę wchodził w dokładną analizę konsekwencji takie­go umiejscowienia osobowości w stosunku do zachowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)