ISTNIENIE KATEGORII

O istnie­niu tych kategorii świadczy korelacyjne uporządkowanie spostrzeganych przez człowieka atrybutów; niektóre kombinacje atrybutów są bardzo prawdopodobne (np. współwystępowanie dzioba i piór z umiejętnością latania), inne natomiast są bądź mało prawdopodobnie lub też logicznie albo empirycznie niemożliwe (Rosch, 1978). Problem czy obiekt X należy do kategorii Y pod pewnymi względami przypomina problem, czy stan obiektu X w czasie /, jest taki sam jak stan tego obiektu w czasie t2 czy różny od niego. W obu przypadkach musimy określić wielkość różnicy i sprawdzić, czy przekroczyła ona pewną wartość krytyczną. Ta wartość krytyczna nie ma jedynie charakteru psychofizycznego, tj. nie można jej utożsamiać li tylko z progiem różnicy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)