ISTNIENIE PRAW

O istnieniu takich praw świadczy między innymi naprzemienne występowanie okresów roz­woju i dezorganizacji struktur aktywności, podkreślane w każdej kon­cepcji kryzysów rozwojowych i okresów gotowości, zależności między poziomem emocjonalnego napięcia a efektywnością działania oraz prze­biegiem procesów percepcyjmych i myślowych. Wszystkie te dane świad­czą również o słuszności psychoterapeutycznej zasady regulacji pozio­mu aktywacji, w której przyjmuje się, że Stymulując rozwój jednostki, w pewnych przypadkach trzeba dążyć do obniżenia, a w inych do utrzy­mania lub podwyższenia poziomu napięcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)