JAKOŚCIOWE ZMIANY W PROCESIE ROZWOJU OSOBY

W wyniku tego rodzaju przekształceń może zostać zmie­nione tempo, siła i dokładność wykonania reakcji, może nastąpić ich auto­matyzacja lub wygasanie. Modyfikacje tego rodzaju nie zmieniają jed­nak pozostałych mechanizmów aktywności człowieka. Zatem struktura osobowości danej jednostki pozostaje stała, nie zmienia się również ro­dzaj aktywności. Stąd też można stwierdzić, że przekształcenia tego ro­dzaju mają charakter elementarny. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku zmian jakościowych. Moim zdaniem, pojawiają się one wówczas, gdy w wyniku zmian ilościo­wych następuje tak znaczne przekształcenie mechanizmu wywołującego aną reakcję, że istniejąca dotychczas wewnętrzna równowaga między tym mechanizmem a pozostałymi mechanizmami aktywności jednostki najpierw zostaje zakłócona (pierwsza faza zmiany), następnie zaś osiąg­nięta ponownie na skutek wewnętrznej reorganizacji mechanizmów regu­lujących funkcjonowanie jednostki (druga faza).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)