KAŻDE ZACHOWANIE

Każde zachowanie się jest kierowane przez mechanizmy regu­lacyjne, czyli łańcuchy komórek nerwowych i ich układy wraz z zakodo­waną w nich informacją, powiązane systemem sprzężeń zwrotnych, przez aktywne ustosunkowanie się jednostki z jej środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Podstawową funkcją zachowania się jest utrzymanie rów­nowagi w środowisku wewnętrznym działającego podmiotu. Powoduje to dążenie do wytworzenia odpowiednich reakcji między podmiotem a je­go środowiskiem zewnętrznym, będące drugą podstawową funkcją zacho­wania się. Stąd też zachowania są z jednej strony, dostosowywane do sytuacji środowiskowych i potrzeb podmiotu, a z drugiej wprowadzą do nich określone zmiany.Zachowanie się człowieka oddziaływuje na mechanizmy regulacyjne dwojako: a) przez zjawiska autoregulacji i b) ślady zachowań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)