KIEROWANIE SIĘ WARTOŚCIAMI

Wartości mogą kierować ludźmi wyłącznie na poziomie behawio­ralnym także i wówczas, gdy ludzie ci posiadają własne wartości, lecz znaleźli się w sytuacjach stereotypowych, znanych z wcześniejszego do­świadczenia. Zanim sytuacje stały się stereotypowe, podmiot kierował się w nich wartościami już posiadanymi bądź dopiero konstruowanymi. Opisywana tu sytuacja dotyczy podmiotu, który dysponuje potencjalną, ale nie aktualną świadomością wartości i u którego nie wystąpił proces aktualizacji wartości.Regulując stosunki z otoczeniem, ludzie mogą kierować się war­tościami w sposób nieświadomy. Wartości pełniłyby funkcje regulacyj­ne w stosunku do zachowań i procesów psychicznych; byłyby nieświado­me, ale uświadamialne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)