KONCEPCJA JAKOŚCI

Jedną z nich reprezentuje koncepcja jakości życia. Mówiąc pokrótce postuluje się tu reorientację ludzkich postaw wobec otoczenia przyrodniczego — czysto pragmatycz­nych i użytkowych, dostrzegających w przyrodzie wyłącznie przedmiot eksploracji technicznej — na po­stawy wysuwające na plan pierwszy np. kryteria este­tyczne. Pojęcie jakości życia odnosi się w tym przy­padku do środowiska przyrodniczego, w którym upły­wa ludzkie życie, i wskazuje na potrzebę zmiany sto­sunku do tego środowiska, wyrażającą się w respek­towaniu innych wartości niż tylko techniczne i pro­dukcyjne. Idee te doszły przy tym do głosu w naj­rozmaitszych postaciach, poczynając od koncepcji Mar- cuse’a, a kończąc na propozycjach Galbraitha.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)