KONSEKWENCJA FAKTU

Jest to kon­sekwencją faktu, że przedmiotem tej świadomości są głębokie struktury historii i prawidłowości ich trans­formacji, do których siłą rzeczy nie może mieć dostę­pu jakakolwiek wiedza potoczna, nie wyposażona w odpowiednie narzędzia i środki poznawcze. Tak więc marksizm, którego powstaniu daje impuls interes kla­sowy proletariatu, musi być jednak w całości wytwo­rzony wewnątrz praktyki naukowej, a więc poza wła­ściwymi granicami tego interesu, nie będąc preformowany czy jakoś inaczej dany uprzednio w swych tre­ściach świadomości klasowej proletariuszy. Miejsce, gdzie rodzi się niejako społeczne zamówienie na teorię marksistowską, i miejsce, gdzie zamówienie to może być faktycznie zrealizowane, nie mogą się ze sobą po­krywać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)