KRÓTKI PRZEGLĄD

Ten krótki przegląd miał nam uprzytomnić że w walce ideologicznej intelektualiści stać się mogą także obiektem. Świadomość tej .sytuacji uważamy za nie­zbędną, by móc aktualnie w sposób odpowiedzialny dokonywać ideologicznych wyborów .Pytanie o miejsce i rolę intelektualistów jest aktual­ne zawsze, odkąd proces tworzenia kultury, w rezul­tacie społecznego podziału pracy, usamodzielnił się ostatecznie w stosunku do produkcji dóbr material­nych. Ale tylko w pewnych epokach i sytuacjach na­biera ono charakteru imperatywnego. Do jego podję­cia współcześnie skłaniają co najmniej dwie okolicz­ności. Jedna z nich wiąże się z sytuacją intelektuali­stów w świecie cywilizacji technicznej, druga — z no­wymi aspektami ich sytuacji ideologicznej. Mówiliśmy tu o jednej i drugiej, choć tylko ideologiczne aspekty znajdowały się w bezpośrednim polu naszych zainte­resowań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)