KWESTIE UBOCZNE

Wszystko są to jednak na ogół tylko kwestie ubocz­ne dla całokształtu wywodów Engelsa, szkicowane często dla dalszych własnych przemyśleń. Nie odegrały też one, z wyjątkiem może pierwszej tu wspomnianej, znaczącej roli w dyskusjach wokół filozofii marksi­stowskiej.  Intelektualiści są wytwórcami idei dla innych i na użytek innych, ale wytwarzają także idee o sobie sa­mych. Są podmiotem, ale także przedmiotem operacji świadomościotwórczych. Obraz samych siebie, jaki tworzą, dzieli przy tym los podobnych autoportretów grupowych, tzn. należy do kategorii świadomości fał­szywej w marksowskim sensie tego słowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)