KWESTIONOWANA TEZA

Kwestionujemy tu, rzecz jasna, tezę o społecznej i ideologicznej autonomii i samodzielności intelektuali­stów. Teza ta należy do struktury mistyfikacji, której sens i źródła zostały już dawno odsłonięte przez’ marksizm. Są one podwójnej natury. Stwarzają ją z jednej strony warunki pracy intelektualisty, z drugiej— jest ona wytworem pewnej sytuacji historycz­nej i pewnej klasy, mianowicie epoki walki z feuda- lizmem i wstępującej w toku tej walki na arenę po­lityczną burżuazji. Przedmiotem pracy intelektuali­sty są idee — odziedziczone po innych intelektuali­stach i te, które sam tworzy. Związek tych idei z rze­czywistością społeczną, a zwłaszcza fakt, że są one „wyrazem” jakichś potrzeb czy interesów grupowych, uchodzi jego uwadze i na ogół niełatwy jest do uchwy­cenia przez bezpośrednio zaangażowane podmioty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)