LAICYZACJA MYŚLI

Dopiero laicy­zacja myśli ideologicznej, przesunięcie od ideologii ty­pu religijnego do ideologii formułowanych w języku polityczno-społecznym, które dokonało się historycznie za sprawą burżuazji, uczyniły sytuację bardziej przejrzystą, umożliwiając ów teoretycznie i praktycznie ważny krok, jakim jest odsłonięcie mechanizmów ich społecznej genezy i funkcji. Odsłonięcie to, jak wspo­minaliśmy, jest przy tym dziełem teorii marksistow­skiej.Jeśli więc powiedzieliśmy wyżej, że marksizm jest ideologią, to wymaga to obecnie pewnej korektury. Jest on ideologią z racji swych społecznych funkcji i ze względu na społeczno-klasowy mechanizm swego po­wstania. Ale zarazem, demaskując naturę podstawowe­go złudzenia ideologicznego i przyznając się jawnie do pełnionych przez siebie funkcji w odniesieniu do pro­letariatu, zrywa o,n z całą dotychczasową tradycją my­śli ideologicznej i staje wobec niej w zasadniczej opo­zycji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)