MIARA AUTONOMII

Oso­by niezależne pozostały przy swoim pierwotnym poglądzie. Zaznaczmy je­szcze, że proponowany kierunek zmiany miał bardzo małe cechy prawdo­podobieństwa — narzucona emocja była w stosunku do portretu znacznie z nim niezgodna.Miarę autonomii osobowościowej sprawadzaliśmy skalą Gordona (1969), która jest przeznaczona do śledzenia poczucia samowystarczalności. Umiej­scowienie kontroli (locus of control) jest wymiarem stylu poznawczego charakterze dwubiegunowego kontinuum. Jednym z biegunów jest zew­nętrzne poczucie umiejscowienia kontroli — rozumiane jako stwierdzenie, że wpływ na uzyskiwane przez nas rezultaty wywierają również pozaosobowościowe i niezależne od naszej woli czynniki, a drugim biegunem jest wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli — uogólnione wyobraże­nie o własnej dominacji nad czynnikami sytuacyjnymi w połączeniu z możliwością panowania nad nimi. Do badania tej dymensji osobowościo­wej posłużyła nam skala I-E Rottera (1966).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)