MIARA POSTĘPÓW

Miarą tych postępów jest zerwanie z pewnymi stereotypami my­ślowymi oraz przejście do formułowania teorii (nie­kiedy konkurencyjnych) na temat mechanizmów fun­kcjonowania procesów gospodarczych. Wciąż jednak nie istnieje bodaj jeszcze teoria ekonomicznego roz­woju socjalizmu. Nie zastąpi jej historia polityki eko­nomicznej, która sama w sobie jest niewątpliwie inspi­rującą i godną kontynuowania dziedziną badań. Socjo­logiczna myśl marksistowska ma do odnotowania na swym koncie szereg poważnych badań empirycznych dotyczących rozmaitych aspektów rzeczywistości so­cjalistycznej — począwszy od zjawisk uprzemysło­wienia i struktur społecznych po przeobrażenia kultu­rowe. Wyniki tych badań wzbogacają istotnie naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Zastanawia jednak brak szerszych syntetycznych ujęć. Nieliczne są również próby formułowania teorii. A tam, gdzie nie ma teorii, nie ma rozumienia zjawisk. Nader nikły jest wciąż udział w omawianym przedsięwzięciu filo­zofów marksistowskich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)