MODEL PROCESU ROZWOJU

Model procesu rozwoju, w którym zmiany ilościowe przeplatają się ze zmianami jakościowymi przedstawiam na ryc. Zwrócić należy uwagę, że model 2 zawiera te same elementy co mo­del 1 (0, R, S), a jednocześnie różni się od niego stopniem szczegółowości, z jaką przedstawiona została lewa strona poprzedniego modelu (0). Roz­winięcie to opiera się na dwóch dodatkowych założeniach: 1) o występo­waniu reakcji wewnętrznych między różnymi podstrukturami osobowoś­ci i 2) o zwrotnym wpływie tych reakcji na mechanizmy regulacyjne. Je­żeli zgodzimy się z przyjętym wyżej twierdzeniem, że restrukturalizacja treści doświadczenia polega na jakościowych zmianach struktury osobo­wości, to tym samym dostrzeżemy w modelu 2 znaczne uszczegółowienie tej zasady.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)