NA PIERWSZYM PLANIE

Wysuwają się one na plan pierwszy w przypadku bardziej skomplikowanych form ak­tywności poznawczej, a także tam, gdzie nie jest wymagana szybkość re­agowania. Pojęcia wykorzystywane przez człowieka można, z punktu widzenia ich treści, podzielić na dwie podstawowe grupy: pojęcia syn­chroniczne oraz pojęcia diachroniczne. Pierwsze służą do reprezentowa­nia obiektów cechujących się pełną lub względną stałością w czasie. Na­tomiast drugie służą do reprezentowania zjawisk, procesów i działań, itd., których istotną właściwością jest zmienność w czasie. Jest rzeczą oczy­wistą, że pojęcie zmiany wiąże się z tą ostatnią grupą. Nie znaczy to jed­nak, że pojęcia należące do grupy pierwszej nie będą dla nas interesu­jące. W przypadku tych pojęć pojawia się bowiem problem „ciągłości — nieciągłości”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)