NAJBARDZIEJ ISTOTNE PRACE

Najbardziej jednak istotne są tu dwie prace pisane wspólnie przez Marksa i Engelsa, mianowicie Święta rodzina i Ideologia niemiecka. Są one niewątpliwie podstawowym dokumentem dla studiowania wkładu i roli Engelsa w kształtowanie teoretycznych podstaw marksizmu i jego aparatury pojęciowej. Nic nie wska­zuje na to, by Engelsowi należało przypisać tu ro­lę drugorzędną. Obaj autorzy prezentują wspólnie i wspólne stanowisko, dochodząc do niego w toku wza­jemnych dyskusji, których mamy tylko prawo się domyślać. Przyporządkowywanie Engelsowi roli dru­goplanowej w powstawaniu marksizmu jest bodaj ni­czym innym jak projekcją późniejszej sytuacji, gdy wycofuje się on w pewnym sensie z aktywnych teore­tycznych badań w zakresie ekonomii politycznej i ma­terializmu historycznego, poświęcając się nieco innym problematykom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)