NAJBARDZIEJ PODSTAWOWA NAUKA

Z tego punktu widzenia jest najbardziej podstawową nauką w zbio­rze wszystkich dyscyplin społecznych. Pozostałe bo­wiem badają tylko takie lub inne fragmenty rzeczy­wistości społecznej, a więc w wyjaśnieniach swoich odwoływać się muszą do mechanizmów, które doty­czą całości, w ramach której funkcjonują badane przez nie przedmioty i przez którą są określane.Ściśle z tym wiąże się inna okoliczność. Materializm historyczny dostarcza również wspólnej dla wszystkich dyscyplin humanistycznych ontologii bytu społeczne­go. Mając to na uwadze J. Kmita porównał rolę ma­terializmu historycznego do roli teorii mnogości w od­niesieniu do całokształtu dyscyplin matematycznych. Rzecz jasna, przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie to porównanie może wzbudzać, i właściwych mu ograni­czeniach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)