NEGATYWNY ZWIĄZEK

Nega­tywny związek między niezależnością a konformizmem sugeruje, że im bardziej jest jednostka niezależna, tym bardziej jest ona zdolna oprzeć się naciskowi społecznemu. Między antykonformizmem a niezależnością wystąpił jeszcze bardziej ekstremalny negatywny związek: antykonfor­mizm jest, w przeciwieństwie do niezależności, zdeterminowany kierun­kiem, w którym jest wykonywany nacisk społeczny. Antykonformizm nie jest reakcją spontaniczną, ponieważ przebiega w przeciwnym kierun­ku niż nacisk społeczny, i to za każdą cenę. Jest on w pewnym sensie typ^m reakcji świadczącej o braku adaptacji.Konformizm natomiast polega na podporządkowaniu się naciskom spo­łecznym, ale upodobnienie własnego zachowania tak, aby było ono zgodne z normami grupy może być w wielu przypadkach użyteczne i świad­czyć o adaptacji (Freedman, Carlsmith, 0’Sears 1981).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)