NIE ZYSK I MAKSYMALIZACJA

Nie zysk i maksymalizacja zysku, lecz człowiek wraz ze swymi potrzebami ma znajdować się zdaniem Bella w centrum uwagi systemu kapitalistycznego. Ma tak być zawsze, a współczesny stan rzeczy w tym zakresie ma się charakteryzować tylko swoistym spo­tęgowaniem tej sytuacji, związanym z przejściem od „ilości.” do „jakości” w zaspokajaniu potrzeb. Misty­fikację te uzupełnia inna: socjalizm i kapitalizm mają- być dwiema odmianami społeczeństw postindustrialnych, realizującymi tę samą wartość naczelną w po­staci jakości życia. Różnica dotyczyć ma tylko stopnia zaawansowania w realizacji tej wartości. Ten ostatni moment wskazuje zarazem, że koncepcja Bella jest swoistą postacią doktryny konwergencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)