NIEUCHRONNE ROZEJŚCIE

Nieuchronne wszakże rozejście się tych ról, na skutek postępującej profesjonalizacji, może rodzić niebezpieczeństwo, że już to marksizm traktowany będzie tylko jako instrument, już to jako czysta myśl. Jeśli zważyć jeszcze, że współcześni marksiści to na ogół filozofowie, socjologowie, ekonomiści, politologo­wie itp., to niebezpieczeństwo pogłębia się jeszcze do­datkowo: tracić oni bowiem mogą nie tylko świado­mość związku marksizmu z praktyką społeczno-poli­tyczną, ale nadto zatracać również poczucie jego in­tegralności i całościowości — okoliczność, która w przypadku takiej myśli jak marksistowska ma zna­czenie podstawowe. Niebezpieczeństwom tym zapobie­gać może tylko szeroko rozumiana działalność partii robotniczych i komunistycznych, w której marksizm użytkowany jest jako całość i z której płyną zarazem bodźce do jego twórczego rozwoju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)