NIEZBĘDNA TEORIA

Teoria taka jest również niezbędna jako narzędzie służące rozumieniu przez samych członków społeczeń­stwa socjalistycznego zachodzących w nim procesów i przeobrażeń. Zakładamy tu bowiem, że świadomość społeczna ludzi epoki socjalizmu winna być wypełnio­na treściami naukowymi i naukowym stylem myśle­nia. Zarówno maksymalnie wolna od tradycyjnych przesądów, jak i zniekształceń produkowanych przez rozmaite okoliczności życia zbiorowego. Stworzeniu takiej teorii w socjalizmie nie stoi na przeszkodzie interes klasy panującej, który w przeszłości był jedną z głównych determinant utrzymujących wiedzę spo­łeczną poniżej progu jej możliwości.Przyznać jednak trzeba, że wciąż dalecy jesteśmy od realizacji tego zadania. Zdaniem piszącego niniej­sze, o ile pozwala na to jego nader skromne i być może nieadekwatne rozpoznanie, myśl marksistowska poczyniła w ostatnich dziesięcioleciach znaczne po­stępy w analizie zjawisk ekonomicznych socjalizmu — zarówno w teorii wzrostu gospodarczego, jak i w teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)