OBOK KRYTYKÓW

Tymczasem, jak poucza o tym historia społeczna, obok krytyków istnieli zawsze mniej lub bardziej zde­cydowani apologeci. Każdorazowe status quo było przedmiotem zarówno negacji, jak i afirmacji. Abso- lutyzacja momentu krytyki i podniesienie go do rangi czynnika definiującego społeczną rolę intelektualisty tłumaczy się natomiast pewnymi okolicznościami hi­storycznymi. Utrwaliła się w ten sposób walka, jaką intelektualiści wstępującej burżuazji prowadzili z po­rządkiem feudalnym, oraz utrwala się podobna walka prowadzona współcześnie przez lewicę intelektualną z systemem kapitalistycznym. Były to dostatecznie dramatyczne i bohaterskie dzieje, by upamiętnić się w formie stereotypu, podobnie jak ludzkość swego czasu zachowywała w formie legend najbardziej zna­czące wydarzenia swych dziejów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)