ODDZIAŁYWANIA I MANIPULACJE

Oddziały­wania te i manipulacje układają się przy tym w pe­wien system strategiczny, którego rozpoznanie jest ważnym zadaniem ideologicznym, a nie tylko teore­tycznym.Na plan pierwszy wysuwa się tu bodaj strategia wsparta na wykorzystaniu mechanizmów i treści świa­domości fałszywej. Świadomość ta jest wciąż czyn­nym źródłem kształtowania sposobu myślenia inte­lektualistów o samych sobie, stąd odwołanie się do niej zawsze może liczyć na powodzenie. Wysuwać się więc będzie przede wszystkim moment ich rzekomo krytycznych powołań społecznych. Siły antysocjali­styczne, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz obozu socjalistycznego, dostępnymi sobie środkami ideolo­gicznymi będą wzmacniać i aktywizować te mniema­nia intelektualistów, żywiąc nadzieję wprzęgnięcia ich w swój program krytyki i dewaluacji socjalizmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)