ODNALEZIENIE U TWÓRCÓW

U twórców marksizmu odnaleźć można wszystkie zasadnicze wątki, o jakich mówiliśmy dotychczas, a więc i rozróżnienie wiedzy na instrumentalną i nie- instrumentalną. To, że twórcy marksizmu wyróżniają oba te rodzaje wiedzy, nie jest bynajmniej czymś przypadkowym. Dla materializmu historycznego cha­rakterystyczne jest bowiem ujęcie wiedzy jako m.in. czynnego elementu historii, wywierającego swój wpływ na jej przebieg, a nie tylko jako czynnika de­terminowanego i współdeterminowanego przez pro­cesy społeczne. Temu ujęciu wychodzi właśnie na­przeciw przedstawiona klasyfikacja, jak też patronu­jące jej naczelne założenia. Tym, co się tu bierze pod uwagę, jest wszak charakterystyka wiedzy ze względu na jej jakości społeczne, a nie epistemologiczno-metodologiczne, ze względu na sposób jej społecznego funk­cjonowania i zużytkowywania, a nie rodzaj i charakter relacji do świata (przedmiotu) czy formalno-struktu- ralne właściwości i aspekty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)