ODWRÓCENIE ARGUMENTACJI

Pozwala to również odwrócić argumentację, jaką wytacza doktryna konwergencji i inne. Otóż z faktu, że socjalizm realizuje w swej pierwszej fazie technologiczne zadanie rozwiązane lub rozwiązywane przez kapitalizm, bynajmniej nie wynika, że jest on substytutem tego ostatniego, naśladującym swój ory­ginał i zbliżającym się doń stopniowo, wynika nato­miast z pewnością, że system kapitalistyczny nie jest jedyną formą społeczną, w ramach której zadanie to może być w ogóle wykonane. To znaczy wynika wnio­sek negujący historyczną nieuchronność i niezbędność kapitalizmu, historiozoficzne racje jego istnienia. Się­ga to nawet dalej niż krytyka, której mógł poddać ów system Marks. Dla twórcy marksizmu kapitalizm był niezbędnym ogniwem historycznym na drodze do spo­łeczeństwa socjalistycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)