OKREŚLENIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

Zmiana społeczna, którą było zawieszenie stanu wojennego wydawała się być interesującym eksperymentem naturalnym umożliwiającym pod­jęcie badań dotyczących socjalizacji politycznej, rozumianej tu jako kształ­towanie postaw wobec rzeczywistości społeczno-politycznej (por. Linton. 1975, Frątczak — Rudnicka, 1984).W Polsce nie prowadzi się prac poświęconych temu zagadnieniu, na­tomiast opracowania powstałe w innych systemach politycznych nie mo­gą być transponowane do naszych warunków (por. Hess, Torney 1968, Jennings, Niemi 1974). Być może mechanizmy socjalizacji politycznej roz­patrywane na wysokim poziomie ogólności są identyczne w różnych sy­stemach, jednak przecież ostateczny efekt działania tych mechanizmów jest w konkretnych warunkach różny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)