OSTATECZNE CZYNNIKI

Znaczy to, że ostatecznych czynników sprawczych zmian i przeobrażeń zachodzących w intelektualnej i teore­tycznej sytuacji marksizmu poszukiwać należy w zmia­nach i przeobrażeniach jego społecznych dziejów, a przede wszystkim dziejów jego związków z ruchem ro­botniczym i praktyką społeczeństw socjalistycznych.Społeczne i teoretyczne dzieje marksizmu nie pozo­stają do siebie w stosunku tzw. historii zewnętrznej i wewnętrznej. Rozróżnienie to być może ma sens w odniesieniu do historii nauki, w szczególności nauk przyrodniczych. Projektowane na marksizm ujawnia natomiast swą bezzasadność. Historia marksizmu, któ­ra pomijałaby jego dzieje jako ideologii lub traktowała je jako coś ubocznego, byłaby nie tylko historią niepeł­ną, ale również historią zdeformowaną i pozbawioną walorów eksplanacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)