PEŁNA ŚWIADOMOŚĆ

Marks był w pełni świadom istnienia i społecznej roli wiedzy nieinstrumentalnej. To o tej wiedzy mówił, że staje się potęgą materialną, kiedy porywa za sobą masy. Porywać czy opanowywać masy i przekształ­cać się w ten sposób w społecznie skuteczne działa­nie może tylko wiedza nieinstrumentalna, a ściślej, ten jej przypadek, który reprezentują ideologie, doktryny i teorie rewolucyjne. Powiedzieć np. o fizyce jądrowej, że stać się może potęgą materialną z chwilą, gdy opa­nuje masy, zabrzmiałoby prawie nonsensownie. Staje się ona potęgą materialną nie przez fakt jej przyswo­jenia, choćby przez najszersze zespoły ludzkie, i uru­chomienie mechanizmu działań społecznych, lecz po­przez jej techniczne zastosowanie, tzn. „przełożenie” jej na język zabiegów technicznych. I tak się w ogól­ności rzeczy mają z całą wiedzą instrumentalną.Sam marksizm pod interesującym nas względem po­siada naturę dwoistą. W zasadniczych swych partiach jest przykładem wiedzy nieinstrumentalnej w zdefinio­wanym wyżej sensie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)