PEWNA UWAGA

Nas:uwa się jednak pewna uwaga o charakterze za­sadniczym. W wypowiedziach tych i ocenach ma się na względzie przede wszystkim wkład Engelsa w opra­cowanie materializmu historycznego oraz marksistow­skiej teorii ekonomicznej. W tych aspektach rola En­gelsa istotnie wydaje się drugoplanowa. Choć i tu odróżniać by należało dwie sytuacje: wypracowanie i pełne teoretyczne rozwinięcie materializmu histo­rycznego i teorii ekonomicznej od pierwszych prób i wstępnych bodźców myślowych. Engels, który nie­wątpliwie w mniejszym stopniu uczestniczył w póź­niejszym wypracowywaniu i rozwijaniu historycznej i ekonomicznej teorii marksizmu, u punktu wyjścia być może odegrał rolę nie mniej istotną niż Marks. Położenie klasy robotniczej w Anglii świadczy o tym, że doszedł on zasadniczo samodzielnie do sformułowa­nia podstaw teorii socjalizmu naukowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)