PIERWSZA KLASA W DZIEJACH

Proletariat jest pierwszą klasą w dziejach, której realizacja interesu klasowego — tj. wyzwolenie i samowyzwolenie od wyzysku i deprecjacji społecz­nej — nie może się dokonać inaczej, jak tylko poprzez transformację głębokich struktur historii, to znaczy zniesienie przede wszystkim klas i panowania klasowe­go. I jest to fakt o znaczeniu decydującym nie tylko dla ludzkich dziejów, ale i dla właściwego rozumienia marksizmu i procesu jego genezy.Powierzchniowe zmiany mogły się odbywać przy udziale powierzchniowej świadomości — czyli syste-mów idei będących tylko mniej lub bardziej uporządkowanym i usystematyzowanym zapisem doświadczeń społecznych określonej grupy, właściwych jej potrzeb, wymagań, odczuć, sposobów wartościowania i widze­nia rzeczywistości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)